TIN TỨC

Hơn 785 tỷ đồng đầu tư nâng công suất tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân
(BDO) Ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase), Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân (Giwaco), huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết, việc Biwase mở rộng đầu tư tại Giwaco không chỉ là tầm nhìn kinh doanh chiến lược mà là mục tiêu để “giải cơn khát” nước sạch cho người dân vùng sâu, vùng xa.


Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Biwase tham quan Nhà máy nước Gia Tân

Thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, Biwase đã lựa chọn phương án công nghệ tối ưu khi đầu tư vào Giwaco, với các trang thiết bị, vật tư có chất lượng tốt nhất của ngành cấp nước; phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ ổn định và lâu dài với chất lượng nước tốt nhất và được kiểm soát an toàn. Tổng dự toán dự kiến nâng cấp mở rộng giai đoạn 2 tại Giwaco là hơn 785 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Giwaco, năm 2022, công ty đã nỗ lực ổn định bộ máy nhân sự, đào tạo, thu nhận thêm nhiều cán bộ, công nhân viên có chuyên môn, năng lực… Kết quả kinh doanh, công ty đạt sản lượng tiêu thụ nước hơn 1,4 triệu m3; doanh thu ước đạt hơn 13 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2021; thất thoát nước giảm từ 17% xuống còn 5%; đấu nối khách hàng được 5.552 hộ. Bên cạnh kết quả sản xuất kinh doanh, đời sống, thu nhập của người lao động cũng được nâng lên, với thu nhập bình quân hơn 9,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 5% so với năm 2021, góp phần giúp cán bộ, công nhân viên ổn định đời sống. 

Minh Duy

đăng: 15:55 06-01-2023   |    tác giả: Minh Duy   |    xem: 803