Thư viện hình ảnh
Nhà Máy Nước Gia Tân

Bể Chứa Nước Sạch

Bể lắng Lamenlla

Tiết kiệm nước là bảo vệ môi trường
Thực hiện tiết kiệm nước là bạn đã gọp phần bảo vệ môi trường. "Lãng phí là một tội ác"

Trạm Bơm Cấp 1
Một số hình ảnh công ty cấp nước Gia Tân