TIN TỨC

Bảng giá nước
Căn cứ công văn số 9368/UBND-KTNS ngày 07/09/2022 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân được áp dụng bằng mức giá theo quy định tại Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 23/07/2020 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Giá nước máy áp dụng từ hóa đơn kỳ 10/2022 
 

Stt Giá cung cấp nước máy  Đơn giá
(vnđ/m3)
1  Nước sinh hoạt hộ dân cư  
1.1   - Từ 0 m3 đến 10 m3 7.211
1.2   - Từ trên 10 m3 đến 20 m3  9.014
1.3   - Từ trên 20 m3 đến 30 m3  10.816
1.4   - Từ trên 30 m3  12.620
2  Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và đoàn thể 10.816
3  Đơn vị sản xuất vật chất 12.620 
4  Đơn vị kinh doanh, dịch vụ 13.972

Giá trên chưa có thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.


- Giá nước máy trên đang được áp dụng hiện nay, nếu có thay đổi về giá nước máy GIWACO sẽ thông báo cho khách hàng trên website của GIWACO hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc gửi trực tiếp đến khách hàng.

đăng: 09:14 20-09-2022   |    tác giả: Giwaco.vn   |    xem: 3825